Druk op enter om te zoeken en ESC om deze overlay te sluiten.

Laden..

NHK

Aan alle fabrikanten en installateurs binnen de haarden- en kachelbranche,

Het ministerie van BZK heeft een uitbreiding van het Bouwbesluit in voorbereiding welke er op gericht is de kwaliteit van het installeren en onderhouden van gastoestellen te borgen. De tekst van de ministeriele regeling ligt tot eind deze maand open voor inspraak. Deze maatregel is het directe gevolg van een advies van de Raad voor de Veiligheid aan de minister, naar aanleiding van het groot aantal koolmonoxide ongevallen in Nederland. Naar verwachting gaat deze maatregel in per 1 januari 2021 met een overgangsperiode van 1 jaar (1 januari 2022).

Om kort te gaan; personen en bedrijven zonder een geldige opleiding en certificering zullen NIET langer gastoestellen in gebruik mogen stellen.

Vanwege het unieke karakter van onze gasapparaten, het reeds bestaan van onze vakopleiding en ons streven om de zaken niet onnodig duur en ingewikkeld te maken, heeft de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) besloten om te komen met een eigen certificeringsschema en kwaliteitszorg. Dit schema is gebaseerd op de gasmodule van onze Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen. De komende maanden zullen daar nog wat wijzigingen in gaan plaatsvinden om voor 100% aan te sluiten op hetgeen voor de nieuwe wetgeving noodzakelijk is.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het concept NHK certificatieschema, waarmee de NHK heeft ingezet op het volledige beheer van de regelingen binnen de sector (lokale verwarming / sfeerverwarming). De NHK is met KIWA in gesprek om hierin als CBI (conformiteit beoordelingsinstallatie) op te treden.

Wat betekent deze regeling voor uw bedrijf en uw installateurs?

 • Uw installateurs dienen in volgorde:
  • Zich in te schrijven voor de vakopleiding (module gas)
  • Het diploma te behalen
  • De verplichte periodieke bijscholing(en) te volgen
 • Uw bedrijf dient:
  • Aantoonbaar te beschikken over vakbekwaamheid (zie vakopleiding)
  • Uitvoering te geven aan het Certificatieschema en het IKB (Interne Kwaliteits Beschrijving)
  • In te schrijven als gecertificeerd bedrijf in het kader van het NHK Certificeringsschema

Voor meer informatie rond de vakopleiding verwijzen wij u graag naar www.stichting-nhk.nl/vakopleiding

Wij wijzen u met klem op de gevolgen voor uw bedrijf als u straks niet voldoet aan de wettelijke eisen. U mag dan eenvoudigweg dergelijke werkzaamheden niet langer uitvoeren.

Terug naar inspiratie
Het correct inbouwen van de Smart Bell
Stookalert voor veilig en verstandig stoken
Altijd volop sfeer met Bellfires branders
Altijd volop sfeer met Bellfires branders
Haarden ‘testen’ in 3D
Haarden ‘testen’ in 3D