Druk op enter om te zoeken en ESC om deze overlay te sluiten.

Home Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is het belangrijk om het Barbas Bellfires toestel na aankoop te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas/Bellfires toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas en Bellfires toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas/Bellfires toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

 1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas/Bellfires toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
 2. Reparatie of vervanging van het Barbas/Bellfires toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas Bellfires dealer worden uitgevoerd.
 3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas Bellfires dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

 1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas Bellfires dealer.
 2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
 3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het serienummer van het op de voorzijde van de handleiding vermelde Barbas/Bellfires toestel bij de Barbas Bellfires dealer worden ingediend.
 4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
 5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas/Bellfires toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
 6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

 1. De garantie op het Barbas/Bellfires toestel komt te vervallen indien:
 2. het toestel niet volgens de geleverde installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 3. het toestel niet door een erkende Barbas Bellfires dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 4. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;
 5. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 6. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
 7. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

 1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas en Bellfires toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
 2. Voor het hoofddeel van het Barbas/Bellfires toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
 3. Voor andere onderdelen van het Barbas/Bellfires toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glas afdichtkoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
 3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Bewaar de gebruikershandleiding zorgvuldig; deze vermeldt het serienummer van het toestel. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.