unspecified
Kies uw land
Dealerportal

Doorbraak in kachelland!

Revolutionair! Dat is het resultaat dat Barbas behaald heeft met haar nieuwe houthaard: de Energa staat op de milieulijst van Agentschap NL.  Op deze lijst staan circa 360 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA (Milieu Investeringsaftrek) en/of Vamil (Vrije Afschrijving Milieu Investeringen). Dit zijn investeringen die échte milieuwinst opleveren!

De Energa van Barbas staat op de milieulijst vanwege de schone verbrandingseigenschappen van de houthaard als gevolg van het schuimkeramisch filter waarmee het fijn stof tot ver onder de (toekomstige) norm wordt gereduceerd. Het keramisch filter is een ontwikkeling van Barbas Bellfires, producent van de merken Barbas (houthaarden) en Bellfires (gashaarden). 

Door deze toevoeging aan de milieulijst stimuleert de overheid de schone houtkachel. 

Deze investeringen zijn niet alleen beter voor het milieu, men profiteert tevens van belastingaftrek. Ondernemers mogen bij de aanschaf van een Energa namelijk 13,5% van de helft van het investeringsbedrag aftrekken van de winst MIA en 75% van het hele investeringsbedrag willekeurig afschrijven (Vamil). Zie onderstaande voorwaarden*. 

Bekijk hier de volledige milieulijstDe Barbas houtkachel met schuimkeramisch filter valt onder code B 3040. 

Agentschap NL, Ministerie Economische zaken, landbouw, innovatie


Het keramisch fijn stof filter in het kort

Nieuw in de haardenbranche is het gebruik van een keramisch fijn stof filter die het fijn stof tot ver onder de huidige en toekomstige norm reduceert. Het keramisch filter is een ontwikkeling van Barbas Bellfires, producent van de merken Barbas en Bellfires.

De Energa van Barbas is een eigentijdse houtgestookte inbouwhaard en beschikt over dit keramische fijn stof filter die het fijn stof tot ver onder de (toekomstige) norm reduceert. Als gevolg van de warmte van het houtvuur wordt het schuimkeramische filter tot circa 800 graden Celsius. Bij deze temperatuur verbranden de roethoudende deeltjes die door het filter worden afgevangen. Door de enorme warmtereflectie zorgt het  keramisch filter tevens voor een betere verbranding met als resultaat een hoger rendement. Daarbij houdt de sponsachtige structuur van het keramiek eventuele gloeiende deeltjes tegen, waarmee de kans op schoorsteenbrand afneemt. Nog een pluspunt: het filter isoleert erg goed, waardoor de temperatuur in de schoorsteen lager zal zijn en meer warmte afgeeft aan zijn omgeving. Het filter behoeft geen onderhoud. 

 Energa, schone houthaard 

               Energa, schone houthaard

Bekijk hieronder de video over de werking van de Energa (specifiek over het filter vanaf 2:18 min.)

 

 

Eric Smit

Eric Smit, houtstook expert

Eric Smit, Product development engineer bij Barbas Bellfires, voorzitter van de Europese normalisatie werkgroep “Test methods” voor vaste brandstoftoestellen en adviseur Europese beleidsmakers ECOdesign Lot 15 regeling is expert op het gebied van verbrandingstechniek van moderne houtkachels en regelgeving.

Smit zet zich in voor strengere regelgeving ten aanzien van emissie- en rendementseisen op het gebied van houtgestookte toestellen. Het professioneel laboratorium waar de Barbas houthaarden door Smit en zijn team getest worden doen zeker niet onder voor de keuringslaboratoriums. De R&D activiteiten kunnen zich hiervoor goed focussen op technisch perfecte toestellen met een lage emissie en hoog rendement, die eenvoudig te installeren en te gebruiken zijn. Toestellen die voldoen aan de meest strenge regelgeving die in Europa bestaat dan wel in de nabije toekomst te verwachten is. 

Overlast door houtrook heeft in zijn algemeenheid vier oorzaken:

 • Verouderd toestel. Verouderde toestellen die niet zijn voorzien van een moderne verbrandingstechniek veroorzaken veel fijn stof emissie en hebben een laag rendement. Moderne haarden en kachels zijn voorzien van een naverbrandingssysteem dat ervoor zorgt dat vrijwel alle fijn stof alsnog bijna volledig verbrandt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het rendement daarmee een stuk hoger is, hetgeen een forse besparing van de hoeveelheid stookhout betekent. 
 • Kwaliteit brandstof. De kwaliteit van de brandstof bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de verbranding en dus van de fijn stof emissie en het rendement. Brandhout dat wordt verkocht bij bouwmarkten en tankstations is vaak vers gekapt en dus veel te nat. Dit hout moet minstens 1,5 jaar in de buitenlucht drogen. Zogenaamde oven gedroogd hout moet ook nog minimaal een half jaar drogen na aankoop. Tevens komt  het vaak voor dat  spaanplaat, MDF of gebeitst hout gebruikt wordt. 
 • Kwaliteit schoorsteen. Een slecht trekkende schoorsteen leidt tot een slechte verbranding en daardoor hoge fijn stof emissie. Met name niet-geïsoleerde kanalen, veel bochten en verjongingen verslechteren de werking van de houtkachel. Neem een DE erkend installatiebedrijf indien een nieuwe schoorsteen wordt geplaatst. 
 • De gebruiker. Veel gebruikers hebben onvoldoende kennis van de werking van hun haard, waardoor deze vaak deze niet op een optimale wijze wordt gestookt Voorlichting kan hierin veel betekenen. Daarom dat Barbas Bellfires regelmatig stookcursussen organiseert waar iedereen gratis aan deel mag nemen. Tijdens deze cursus worden tips gegeven om schoner te stoken en om meer rendement uit de haard of kachel te halen. " Lees meer over de gratis stookcursussen.

 

Interview met Agentschap NL (gepubliceerd door Agentschap NL, augustus 2012)

 

Focus

Bij Barbas Bellfires houden ze niet van achteraan lopen. Sterker nog, ze lopen liever voorop. Het bedrijf besteedt dan ook tijd en geld aan het innoveren van haar bedrijfsvoering. Zo werd in 2008 een spiksplinternieuwe lakinstallatie in gebruik genomen. Met deze moderne en milieuvriendelijke lakstraat kan Barbas Bellfires verschillende orders gelijktijdig afhandelen en hoeft er niet meer in serie gespoten te worden. Het gevolg: veel flexibiliteit en weinig voorraad. Ook nu zorgt de nieuwe innovatie voor een betere milieuprestatie en meer flexibiliteit. En ook deze keer vroeg Barbas Bellfires subsidie aan bij het programma Milieu & Technologie van Agentschap NL. ‘Dankzij de subsidie hebben we de expertise van het Twentse ingenieursbureau Procede in kunnen huren’, vertelt Smit. ‘Hun kennis en kunde hebben ervoor gezorgd dat we nu beter begrijpen hoe het filter werkt. Hierdoor is de focus helderder geworden.’ De keuze voor een filter was overigens snel gemaakt. Voor het afvangen van fijnstof is een schuimkeramisch filter op dit moment de meest effectieve methode. Katalysatoren richten zich bijvoorbeeld alleen op het verminderen van koolmonoxide en andere gasvormige koolwaterstoffen in de rookgassen en niet op fijnstof. Veel fabrikanten richten zich op het verbeteren van de isolatie en luchttoevoer van de verbrandingskamer om zo tot een betere verbranding te komen. Een betere verbranding zorgt weliswaar voor minder roet, maar je voorkomt het niet volledig. Een andere nadelige bijkomstigheid is dat het optimaliseren van de verbrandingskamer resulteert in een bepaalde geometrie die de vrijheidsgraden in de afmetingen van de kachel zeer beperken. En dat terwijl consumenten juist veel waarde hechten aan design.

 

Ecodesign

Een betere verbrandingskwaliteit en overlastbeperking waren de belangrijkste uitgangspunten om kritisch te kijken naar de prestatie van houtgestookte haarden. ‘We verwachten dat de Europese regelgeving de komende jaren steeds stringenter wordt’, licht Smit toe. ‘Wil je voorop blijven lopen dan moet je daar nu al op anticiperen.’ Smit doelt op de Europese richtlijn Ecodesign. Deze richtlijn stelt eisen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. En daar vallen houtgestookte haarden ook onder. Dat de richtlijn verstrekkende gevolgen kan hebben, blijkt uit het verbod op gloeilampen. Sinds 1 september 2009 mogen matte gloeilampen en 100 Watt gloeilampen in de lidstaten van de Europese Unie niet meer op de markt worden gebracht. ‘Met het keramisch schuimfilter snijdt het mes aan twee kanten’, meent Smit. ‘Aan de ene kant beperk je de uitstoot van organisch fijnstof en aan de andere kant is het rendement van je verbranding hoger; luchtbehandeling en energiebesparing in een.’ Onder fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes die een doorsnede hebben die kleiner is dan 10 micrometer geschaard. Deze deeltjes kunnen zeer verschillen in gedaante. Zowel de grootte, de oorsprong als de chemische samenstelling is zeer divers. Natuurlijk fijnstof ontstaat door stof uit de bodem en zeezout uit verdampte zeewaterdruppels. Niet-naturlijk fijnstof wordt uitgestoten door het verkeer, de industrie en door huishoudens en ontstaat veelal door verbranding van fossiele brandstoffen en door het malen van materialen. In huishoudens zijn het vaak de open haarden en houtkachels die door de uitstoot van fijnstof problemen veroorzaken. Slecht voor het imago van de houtkachel, terwijl een goed gestookte kachel en gezond verstand veel van de klachten kunnen voorkomen. Fijnstof dringt de luchtwegen binnen en veroorzaakt op die manier schade aan de gezondheid. 

 

Schuim

Energa

Keramisch schuimfilters zijn weliswaar nieuw in de wereld van de houtgestookte haarden, het materiaal zelf is al langer voorhanden. Dit soort filters wordt veel gebruikt in aluminiumsmelterijen om slakken af te vangen uit de smelt. Het filter wordt verkregen door een polymeer met een open structuur te impregneren met een keramiek slurry. In een oven wordt het polymeer vervolgens verbrandt, waardoor een keramisch schuim over blijft. Toch blijft het frappant dat Barbas Bellfires het materiaal toepast in haar haarden. ‘Het idee om iets met keramiek te doen, sluimert al heel lang’, licht Smit toe. ‘Mijn voorganger Frans Sulilatu werkte, net als ik, vroeger bij TNO. Onderdeel van ons werk was het keuren van houtgestookte toestellen. Een van die toestellen had een keramische vlamkeerplaat. Tijdens de keuring viel het Frans Sulilatu op dat de plaat tijdens het branden opgloeide.’ Met die constatering was het idee geboren dat kleine, niet-verbrande deeltjes die door de hete luchtstroom meegenomen worden op keramiek neerslaan en daar verbranden. Toen jaren later bij Barbas Bellfires de vraag rees hoe de uitstoot van fijnstof teruggedrongen kon worden, kwam het keramiekidee weer bovendrijven. ‘En omdat je een filter wilt dat geIntegreerd  is in de  keerplaat, zijn we op zoek gegaan naar een poreus keramisch materiaal’, legt Smit uit. ‘Al snel stuitten we op schuimkeramiek. Dit materiaal is in de jaren negentig in Israël ontwikkeld en wordt veel gebruikt in aluminiumsmelterijen. En het materiaal bleek aan onze eisen te voldoen.’ Een mooi voorbeeld van over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken. Het mooie van schuimkeramiek is dat het naast poreus ook hittebestendig is. Prettige bijkomstigheid; schuimkeramiek kost maar een fractie van de prijs van metaalschuim.

 

Expertise

Tijdens de verbranding van hout dwarrelen roetdeeltjes door de warmte omhoog en verdwijnen via de schoorsteen de lucht in. Roet bestaat voor het overgrote deel uit organisch en dus brandbaar materiaal. Door een keramisch filter te gebruiken verbranden deze roetdeeltjes alsnog. Zodra de deeltjes op het filter neerslaan draagt het keramisch materiaal haar warmte over aan de roetdeeltjes met als gevolg dat de roetdeeltjes volledig verbranden tot waterdamp en koolstofdioxide. Hierdoor vermindert de uitstoot van fijnstof. De minerale deeltjes die overblijven en die veelal een diameter van minder dan 0,1 micrometer hebben, worden door de rookgassen uit het filter gespoeld en via de schoorsteen naar buiten geblazen. Een belangrijke voorwaarde, want je wilt niet dat je filter dichtslibt. ‘In eerste instantie zijn we zelf aan het experimenteren geslagen met de dimensie van het filter’, vertelt Smit. ‘Maar de resultaten waren wisselend en we konden niet verklaren waarom het filter de ene keer wel het stof afving en een andere keer niet leek te werken.’ Dankzij de subsidie van Agentschap NL had Barbas Bellfires de financiële ruimte om extern expertise in te huren. ‘Een gouden greep’, meent Smit. ‘Dankzij de inbreng van Procede begrijpen we nu veel beter wat er in het filter gebeurt en dus ook waarom onze experimenten wisselende resultaten lieten zien.’ Over de resultaten van het onderzoek van Procede wil Smit niet teveel kwijt. ‘Dan zijn we meteen onze voorsprong op de concurrent kwijt, maar ik heb wel een tip voor andere bedrijven: schakel in een vroeg stadium de wetenschap in. Soms blijkt je intuïtie niet goed te zijn, dan kun je daar wel aan vast blijven houden, maar je kunt beter een expert op je vraagstuk zetten en met onderbouwde theorieën een nieuwe weg in slaan.’

 

Balanceren

Blijven innoveren is voor Barbas Bellfires een must. Maar het blijft altijd balanceren. ‘Vernieuwen is belangrijk, zo blijf je voorop lopen’, meent Smit. ‘Maar het moet ook rendabel blijven. Het idee van een keramisch filter bleek veel gecompliceerder dan we in eerste instantie dachten. Gelukkig hebben we doorgezet en kunnen we nu lagere toestellen maken dan de concurrent. Een grote wens van de consument gaat hiermee in vervulling.’ En die consument zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Niet alleen zijn er de esthetische wensen, consumenten zijn over het algemeen ook leken. ‘Een goed gestookte haard of kachel veroorzaakt veel minder overlast en stoot veel minder fijnstof uit’, weet Smit. ‘Alleen beheerst niet iedereen deze vaardigheid. Dus houden we bij het ontwerp rekening met extreme omstandigheden en proberen we eventuele nadelige invloeden van de gebruiker op de prestatie van de kachel zoveel mogelijk te beperken.’ Een slecht gestookte haard produceert veel meer fijnstof. Dit betekent ook dat het filter sneller volloopt en de trek minder wordt. Terwijl je een zelfreinigend filter wilt. De keuze van poriegrootte van het filter is dan ook cruciaal. Daarnaast moet een filter zo robuust zijn, dat het bijvoorbeeld niet breekt als er per ongeluk tegenaan gestoten wordt met een houtblok. Een filter mag ook niet te duur zijn, want dan wordt de aanschafwaarde van de kachel te hoog. Kortom, voordat een nieuwe kachel op de markt geïntroduceerd wordt, zijn er heel wat afwegingen en beslissingen genomen. ‘Als engineer wil je het liefst techniek van de bovenste plank, maar helaas ontkom je niet aan concessies.’

 

Groen

Duurzame warmte

Veel mensen beseffen het niet, maar houtgestookte haarden en kachels zorgen voor duurzame warmte. Hout is immers een bio-based en dus hernieuwbare grondstof. De markt voor houtgestookte haarden en kachels neemt dan ook nog steeds toe. In Nederland is dit nog een bescheiden groei, maar in de landen om ons heen is een grotere toename van het marktaandeel zichtbaar. Er is een duidelijke trend waarbij de houtgestookte kachel steeds meer de functie van de centrale verwarming overneemt en als belangrijkste warmtebron wordt gezien.

Steeds meer mensen willen onafhankelijk zijn als het op energie en warmte aankomt. En niet alleen zonnepanelen, maar juist ook houtgestookte kachels dragen daar aan bij. ‘Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar steeds meer houtgestookte kachels worden met een stekker uitgevoerd’, weet Smit. ‘En dat biedt weer mogelijkheden voor de keuze van het filter. Een van de problemen is dat het filter warm moet worden voordat het zijn werk kan doen. Beschik je over elektriciteit in de kachel dan kun je het filter voorverwarmen. Ideaal.’ Daarbij bouwt Barbas Bellfires wel een terugvaloptie in voor die momenten dat de elektriciteit uit valt en je juist zo blij bent met je eigen, onafhankelijke warmtevoorziening.

 

Metaal

Inmiddels zijn de eerste modellen met keramisch schuimfilter op de markt verkrijgbaar. Barbas Bellfires brengt ze onder de naam Barbas Energa op de markt. ‘Dit type staat ook al op de Milieulijst van Agentschap NL’, vertelt Smit enthousiast. ‘Daarmee is het de enige houthaard die in Nederland in aanmerking komt voor MIA/Vamil.’ Dit betekent echter niet dat Barbas Bellfires op haar lauweren rust. Naast het keramisch schuimfilter onderzoekt het bedrijf of er ook andere filters en materialen voorhanden zijn die een zelfde of betere prestatie leveren. ‘Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe typen metaalfilters’, licht Smit een tipje van de sluier op. ‘De resultaten zijn verbluffend maar er zijn nog wel wat hobbels te overwinnen.’ De uitstoot van fijnstof mag niet meer bedragen dan 40 mg/m3. Metingen met een  dergelijk filter  laten een uitstoot zien van nog geen 5 mg/m3. Ver onder de wettelijke eis. Een veelbelovende ontwikkeling dus. ‘Zoals gezegd, de eerste resultaten zijn geweldig maar daarmee ben je er nog niet’, tempert Smit. ‘Maar dat de uitstoot van fijnstof flink naar beneden kan is uit dit project wel gebleken.’ En dat is goed nieuws voor het milieu en de volksgezondheid. 

* Voorwaarden MIA/VAMIL

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende voorwaarden: Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst, het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt, de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel, voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.300 zijn. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energa schone houthaard 

Meer over de Energa.

Barbas Bellfires

Hallenstraat 17
5531 AB Bladel Nederland

T+31(0)497339200
Privacy statement
Gebruikersvoorwaarden 

info@barbasbellfires.com
www.barbasbellfires.com


Social media

 • LinkedIn
 • YouTube
 • YouTube
 • Instagram

Barbas

 • Facebook
 • Twitter

Bellfires

 • Facebook
 • Twitter

Webdesign and Internetbureau Omines Eindhoven