unspecified
Kies uw land
Dealerportal

De Energa - Barbas

 

Milieuvriendelijke houthaarden 

 

De Energa is een moderne inbouwhaard voorzien van een gepatenteerd filter van keramisch materiaal met een fijnmazige structuur. Hier worden de rookgassen doorgevoerd alvorens ze de haard verlaten en wordt het fijnstof verbrand door de hoge temperaturen. Het keramisch schuimfilter zorgt dus voor een lagere uitstoot van organisch fijn stof. Door de enorme warmtereflectie zorgt het keramisch filter tevens voor een betere verbranding met hoger rendement tot gevolg.


 
 

                                                                                      

Door de sponsachtige structuur houdt het filter gloeiende deeltjes tegen en voorkomt zo schoorsteenbrand. Verder isoleert het filter erg goed waardoor de temperatuur in de schoorsteen lager zal zijn en meer warmte afgeeft aan zijn omgeving.

 


Het keramisch filter

Klassiek met vlamkeerplaatSchuimkeramisch filterSchuimkeramisch filter

      1. met klassieke vlamkeerplaat                 2. ons schuimkeramisch filter:  fijn stof wordt gevangen in het filter en verbrand.

 

 

Energa, houthaard Barbas

 

 

Functioneel 

Houtkachels en haarden hebben een bepaalde hoogte nodig om goed te kunnen functioneren, terwijl consumenten vanuit esthetisch oogpunt vaak liever een minder hoog model willen.‘ Dankzij het keramisch filter kunnen we goed functionerende kachels bouwen die een stuk minder hoog  zijn dan nu gangbaar’.

Design

‘Daardoor kun je je niet alleen in kwaliteit, maar ook in uiterlijk onderscheiden van andere producenten. Een absolute pre in deze markt die voor een groot gedeelte om design draait.’ licht Eric Smit, product development engineer bij Interfocos, toe.

 

Eric Smit

In een interview met Agentschap NL november 2012 legt Eric Smit, product development engineer bij Interfocos deze innovatie uit.

Het complete interview leest u hieronder:

 

Eric Smit, houtstook expert

Interview met Agentschap NL (november 2012)

Bij Interfocos houden ze niet van achteraan lopen. Sterker nog, ze lopen liever voorop. Het bedrijf besteedt dan ook tijd en geld aan het innoveren van haar bedrijfsvoering. Zo werd in 2008 een spiksplinternieuwe lakinstallatie in gebruik genomen. Met deze moderne en milieuvriendelijke lakstraat kan Interfocos verschillende orders gelijktijdig afhandelen en hoeft er niet meer in serie gespoten te worden. Het gevolg: veel flexibiliteit en weinig voorraad. Ook nu zorgt de nieuwe innovatie voor een betere milieuprestatie en meer flexibiliteit. En ook deze keer vroeg Interfocos subsidie aan bij het programma Milieu & Technologie van Agentschap NL. ‘Dankzij de subsidie hebben we de expertise van het Twentse ingenieursbureau Procede in kunnen huren’, vertelt Smit. ‘Hun kennis en kunde hebben ervoor gezorgd dat we nu beter begrijpen hoe het filter werkt. Hierdoor is de focus helderder geworden.’ De keuze voor een filter was overigens snel gemaakt. Voor het afvangen van fijnstof is een schuimkeramisch filter op dit moment de meest effectieve methode. Katalysatoren richten zich bijvoorbeeld alleen op het verminderen van koolmonoxide en andere gasvormige koolwaterstoffen in de rookgassen en niet op fijnstof. Veel fabrikanten richten zich op het verbeteren van de isolatie en luchttoevoer van de verbrandingskamer om zo tot een betere verbranding te komen. Een betere verbranding zorgt weliswaar voor minder roet, maar je voorkomt het niet volledig. Een andere nadelige bijkomstigheid is dat het optimaliseren van de verbrandingskamer resulteert in een bepaalde geometrie die de vrijheidsgraden in de afmetingen van de kachel zeer beperken. En dat terwijl consumenten juist veel waarde hechten aan design.

 

Ecodesign

Een betere verbrandingskwaliteit en overlastbeperking waren de belangrijkste uitgangspunten om kritisch te kijken naar de prestatie van houtgestookte haarden. ‘We verwachten dat de Europese regelgeving de komende jaren steeds stringenter wordt’, licht Smit toe. ‘Wil je voorop blijven lopen dan moet je daar nu al op anticiperen.’ Smit doelt op de Europese richtlijn Ecodesign. Deze richtlijn stelt eisen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. En daar vallen houtgestookte haarden ook onder. Dat de richtlijn verstrekkende gevolgen kan hebben, blijkt uit het verbod op gloeilampen. Sinds 1 september 2009 mogen matte gloeilampen en 100 Watt gloeilampen in de lidstaten van de Europese Unie niet meer op de markt worden gebracht. ‘Met het keramisch schuimfilter snijdt het mes aan twee kanten’, meent Smit. ‘Aan de ene kant beperk je de uitstoot van organisch fijnstof en aan de andere kant is het rendement van je verbranding hoger; luchtbehandeling en energiebesparing in een.’ Onder fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes die een doorsnede hebben die kleiner is dan 10 micrometer geschaard. Deze deeltjes kunnen zeer verschillen in gedaante. Zowel de grootte, de oorsprong als de chemische samenstelling is zeer divers. Natuurlijk fijnstof ontstaat door stof uit de bodem en zeezout uit verdampte zeewaterdruppels. Niet-naturlijk fijnstof wordt uitgestoten door het verkeer, de industrie en door huishoudens en ontstaat veelal door verbranding van fossiele brandstoffen en door het malen van materialen. In huishoudens zijn het vaak de open haarden en houtkachels die door de uitstoot van fijnstof problemen veroorzaken. Slecht voor het imago van de houtkachel, terwijl een goed gestookte kachel en gezond verstand veel van de klachten kunnen voorkomen. Fijnstof dringt de luchtwegen binnen en veroorzaakt op die manier schade aan de gezondheid. Gezondheidsklachten als gevolg van fijnstof uiten zich in vervroegde sterfte, spoedopnames voor hart- en luchtwegaandoeningen, luchtwegklachten en functiestoornissen.

 

Schuim

Keramisch schuimfilters zijn weliswaar nieuw in de wereld van de houtgestookte haarden, het materiaal zelf is al langer voorhanden. Dit soort filters wordt veel gebruikt in aluminiumsmelterijen om slakken af te vangen uit de smelt. Het filter wordt verkregen door een polymeer met een open structuur te impregneren met een keramiek slurry. In een oven wordt het polymeer vervolgens verbrandt, waardoor een keramisch schuim over blijft. Toch blijft het frappant dat Interfocos het materiaal toepast in haar haarden. ‘Het idee om iets met keramiek te doen, sluimert al heel lang’, licht Smit toe. ‘Mijn voorganger Frans Sulilatu werkte, net als ik, vroeger bij TNO. Onderdeel van ons werk was het keuren van houtgestookte toestellen. Een van die toestellen had een keramische vlamkeerplaat. Tijdens de keuring viel het Frans Sulilatu op dat de plaat tijdens het branden opgloeide.’ Met die constatering was het idee geboren dat kleine, niet-verbrande deeltjes die door de hete luchtstroom meegenomen worden op keramiek neerslaan en daar verbranden. Toen jaren later bij Interfocos de vraag rees hoe de uitstoot van fijnstof teruggedrongen kon worden, kwam het keramiekidee weer bovendrijven. ‘En omdat je een filter wilt dat geIntegreerd  is in de  keerplaat, zijn we op zoek gegaan naar een poreus keramisch materiaal’, legt Smit uit. ‘Al snel stuitten we op schuimkeramiek. Dit materiaal is in de jaren negentig in Israël ontwikkeld en wordt veel gebruikt in aluminiumsmelterijen. En het materiaal bleek aan onze eisen te voldoen.’ Een mooi voorbeeld van over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken. Het mooie van schuimkeramiek is dat het naast poreus ook hittebestendig is. Prettige bijkomstigheid; schuimkeramiek kost maar een fractie van de prijs van metaalschuim.

Het schuimkeramisch filter.   Het schuimkeramisch filter.

 

Expertise

Tijdens de verbranding van hout dwarrelen roetdeeltjes door de warmte omhoog en verdwijnen via de schoorsteen de lucht in. Roet bestaat voor het overgrote deel uit organisch en dus brandbaar materiaal. Door een keramisch filter te gebruiken verbranden deze roetdeeltjes alsnog. Zodra de deeltjes op het filter neerslaan draagt het keramisch materiaal haar warmte over aan de roetdeeltjes met als gevolg dat de roetdeeltjes volledig verbranden tot waterdamp en koolstofdioxide. Hierdoor vermindert de uitstoot van fijnstof. De minerale deeltjes die overblijven en die veelal een diameter van minder dan 0,1 micrometer hebben, worden door de rookgassen uit het filter gespoeld en via de schoorsteen naar buiten geblazen. Een belangrijke voorwaarde, want je wilt niet dat je filter dichtslibt. ‘In eerste instantie zijn we zelf aan het experimenteren geslagen met de dimensie van het filter’, vertelt Smit. ‘Maar de resultaten waren wisselend en we konden niet verklaren waarom het filter de ene keer wel het stof afving en een andere keer niet leek te werken.’ Dankzij de subsidie van Agentschap NL had Interfocos de financiële ruimte om extern expertise in te huren. ‘Een gouden greep’, meent Smit. ‘Dankzij de inbreng van Procede begrijpen we nu veel beter wat er in het filter gebeurt en dus ook waarom onze experimenten wisselende resultaten lieten zien.’ Over de resultaten van het onderzoek van Procede wil Smit niet teveel kwijt. ‘Dan zijn we meteen onze voorsprong op de concurrent kwijt, maar ik heb wel een tip voor andere bedrijven: schakel in een vroeg stadium de wetenschap in. Soms blijkt je intuïtie niet goed te zijn, dan kun je daar wel aan vast blijven houden, maar je kunt beter een expert op je vraagstuk zetten en met onderbouwde theorieën een nieuwe weg in slaan.’

 

Balanceren

Blijven innoveren is voor Interfocos een must. Maar het blijft altijd balanceren. ‘Vernieuwen is belangrijk, zo blijf je voorop lopen’, meent Smit. ‘Maar het moet ook rendabel blijven. Het idee van een keramisch filter bleek veel gecompliceerder dan we in eerste instantie dachten. Gelukkig hebben we doorgezet en kunnen we nu lagere toestellen maken dan de concurrent. Een grote wens van de consument gaat hiermee in vervulling.’ En die consument zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Niet alleen zijn er de esthetische wensen, consumenten zijn over het algemeen ook leken. ‘Een goed gestookte haard of kachel veroorzaakt veel minder overlast en stoot veel minder fijnstof uit’, weet Smit. ‘Alleen beheerst niet iedereen deze vaardigheid. Dus houden we bij het ontwerp rekening met extreme omstandigheden en proberen we eventuele nadelige invloeden van de gebruiker op de prestatie van de kachel zoveel mogelijk te beperken.’ Een slecht gestookte haard produceert veel meer fijnstof. Dit betekent ook dat het filter sneller volloopt en de trek minder wordt. Terwijl je een zelfreinigend filter wilt. De keuze van poriegrootte van het filter is dan ook cruciaal. Daarnaast moet een filter zo robuust zijn, dat het bijvoorbeeld niet breekt als er per ongeluk tegenaan gestoten wordt met een houtblok. Een filter mag ook niet te duur zijn, want dan wordt de aanschafwaarde van de kachel te hoog. Kortom, voordat een nieuwe kachel op de markt geïntroduceerd wordt, zijn er heel wat afwegingen en beslissingen genomen. ‘Als engineer wil je het liefst techniek van de bovenste plank, maar helaas ontkom je niet aan concessies.’

 

Groen

Duurzame warmte

Veel mensen beseffen het niet, maar houtgestookte haarden en kachels zorgen voor duurzame warmte. Hout is immers een bio-based en dus hernieuwbare grondstof. De markt voor houtgestookte haarden en kachels neemt dan ook nog steeds toe. In Nederland is dit nog een bescheiden groei, maar in de landen om ons heen is een grotere toename van het marktaandeel zichtbaar. Er is een duidelijke trend waarbij de houtgestookte kachel steeds meer de functie van de centrale verwarming overneemt en als belangrijkste warmtebron wordt gezien.

Steeds meer mensen willen onafhankelijk zijn als het op energie en warmte aankomt. En niet alleen zonnepanelen, maar juist ook houtgestookte kachels dragen daar aan bij. ‘Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar steeds meer houtgestookte kachels worden met een stekker uitgevoerd’, weet Smit. ‘En dat biedt weer mogelijkheden voor de keuze van het filter. Een van de problemen is dat het filter warm moet worden voordat het zijn werk kan doen. Beschik je over elektriciteit in de kachel dan kun je het filter voorverwarmen. Ideaal.’ Daarbij bouwt Interfocos wel een terugvaloptie in voor die momenten dat de elektriciteit uit valt en je juist zo blij bent met je eigen, onafhankelijke warmtevoorziening.

 

Metaal

Inmiddels zijn de eerste modellen met keramisch schuimfilter op de markt verkrijgbaar. Interfocos brengt ze onder de naam Barbas Energa op de markt. ‘Dit type staat ook al op de Milieulijst van Agentschap NL’, vertelt Smit enthousiast. ‘Daarmee is het de enige houthaard die in Nederland in aanmerking komt voor MIA/Vamil.’ 

Dit betekent echter niet dat Interfocos op haar lauweren rust. Naast het keramisch schuimfilter onderzoekt het bedrijf of er ook andere filters en materialen voorhanden zijn die een zelfde of betere prestatie leveren. ‘Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe typen metaalfilters’, licht Smit een tipje van de sluier op. ‘De resultaten zijn verbluffend maar er zijn nog wel wat hobbels te overwinnen.’ De uitstoot van fijnstof mag niet meer bedragen dan 40 mg/m3. Metingen met een  dergelijk filter  laten een uitstoot zien van nog geen 5 mg/m3. Ver onder de wettelijke eis. Een veelbelovende ontwikkeling dus. ‘Zoals gezegd, de eerste resultaten zijn geweldig maar daarmee ben je er nog niet’, tempert Smit. ‘Maar dat de uitstoot van fijnstof flink naar beneden kan is uit dit project wel gebleken.’ En dat is goed nieuws voor het milieu en de volksgezondheid. 

 

Meer over de Energa 70-55 Tunnel

Barbas Bellfires

Hallenstraat 17
5531 AB Bladel Nederland

T+31(0)497339200
Privacy statement
Gebruikersvoorwaarden 

info@barbasbellfires.com
www.barbasbellfires.com


Social media

  • LinkedIn
  • YouTube
  • YouTube
  • Instagram

Barbas

  • Facebook
  • Twitter

Bellfires

  • Facebook
  • Twitter

Webdesign and Internetbureau Omines Eindhoven